Bewonersvereniging ZONOR


Zambesidreef 278
3564 CJ UTRECHT

telefoon: 030 261 70 56

email: zonor@ziggo.nl


Bewonersvereniging ZONOR is op 28 oktober 1993 opgericht door bewoners van vier straten in de wijk Overvecht te Utrecht:

Z ambesidreef

O ssenwagendreef

N ataldreef

OR anjerivierdreef.

De bewonersvereniging is een vereniging met statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij heeft ten doel:

  • het behartigen van de belangen van de huurders van het woningcomplex van de Stichting BO-EX '91

  • het bevorderen van optimaal woongenot voor haar leden

  • het bevorderen van een zo goed mogelijk verzorgde woonomgeving in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het onderhouden van contacten met Stichting BO-EX '91, de gemeente Utrecht, het wijkbureau Overvecht en andere organisatie die voor het behartigen van de belangen van de huurders van belang zijn

  • het verrichten van al hetgeen de verzorging van de woning en woonomgeving ten goede komt

  • het vertegenwoordigen van de huurders naar buiten toe, onder andere door het bezoeken van vergaderingen van Woonbond, Stedelijk Overleg Kommissies BO-EX '91 (STOK) en bewoners- en belangenorganisatie "De Bundeling"

  • het op verzoek van individuele huurders voeren van procedures, waarbij een algemeen huurdersbelang is gemoeid.

De bewoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van ZONOR en STOK door middel van:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners kunnen lid worden van de vereniging en betalen een contributie die jaarlijks wordt vastgesteld. In 2009 bedraagt de contributie EUR5,- voor het hele jaar.

Wilt u ook lid worden? Neem dan contact op met het bestuur!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn lid van de Nederlandse Woonbond, de enige landelijke huurdersvereniging. De Woonbond vertegenwoordigt maar liefst 43 procent van alle huurders in Nederland. Dat zijn 1,3 miljoen hurende huishoudens. De kracht van de Woonbond is die van zijn leden.

U kunt ook persoonlijk lid worden van de Woonbond!