Bewonersvereniging ZONOR


Zambesidreef 278
3564 CJ UTRECHT

telefoon: 030 261 70 56

email: zonor@ziggo.nl

Bestuursvergaderingen en ALV


Het bestuur van ZONOR vergadert iedere zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ieder lid bijgewoond worden. Neem daarvoor contact op met het bestuur.

De vergaderingen (met uitzondering van de algemene ledenvergadering) vinden plaats in het kantoor van de complexbeheerder aan de Oranjerivierdreef 20.

Jaarlijks is er in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.